Centrinis biuras

Darbo laikas:

I-V 12.00–15.00 val.

Universiteto g. 3
Observatorijos kiemelis
01513 Vilnius
Tel. (8 5) 268 7144
El. paštas info@vusa.lt

(Jūsų laiškus mes skaitome. Jei negaunate atsakymo per 3 darbo dienas, tikėtina, kad jis mūsų nepasiekė. Išsiųskite laišką dar kartą, skambinkite (8 5) 268 7144 arba kitais žemiau nurodytais kontaktais.)


Atsakingas už sklandžią ir efektyvią organizacijos veiklą, jos strategijos įgyvendinimą
Prezidentas
Egidijus Kinderis
Tel. +370 627 67 651
president@vusa.lt
Atsakinga už bendravimą su žiniasklaida ir organizacijos komunikuojamo turinio kūrimą.
Atstovė ryšiams su visuomene
Rimantė Ražinskaitė
Tel. +370 656 69 523
pr@vusa.lt
Atsakinga už sklandžią centrinio biuro vidinę komunikaciją, darbo organizavimą ir jo priežiūrą.
Biuro vadovė
Julija Daugėlaitė
Tel. +370 639 67 834
biurovadovas@vusa.lt
Atsakingas už konsultavimą akademiniais klausimais ir akademinės srities koordinavimą VU SA padaliniuose
Akademinio proceso reikalų koordinatorius
Arnoldas Solovjovas
Tel. +370 638 36 830
akadem@vusa.lt
Atsakinga už konsultavimą socialiniais (stipendijų, socialinės aplinkos gerinimo) klausimais ir socialinės srities koordinavimą VU SA padaliniuose
Socialinės srities koordinatorė
Vaiva Kuzmickytė
Tel. +370 673 80 918
soc@vusa.lt
Atsakinga už VU SA atstovų veiklos koordinavimą
Atstovų koordinatorė
Bernadeta Dikčiūtė
Tel. +370 645 54 258
atstovai@vusa.lt
Atsakingas už rėmėjų paiešką ir marketingo srities koordinavimą VU SA padaliniuose
Marketingo srities koordinatorius
Edvardas Tamutis
Tel. +370 639 26 471
marketingas@vusa.lt
Atsakingas už reklamos infrastruktūrą universitete
Reklamos koordinatorius
Einius Mišeikis
Tel. +370 636 83 255
reklama@vusa.lt
Atsakinga už informacijos sklaidos kanalų administravimą ir informacinės srities koordinavimą VU SA padaliniuose
Informacinės srities koordinatorė
Agnė Miklušytė
Tel. +370 622 63 451
info@vusa.lt
Atsakinga už konsultavimą su Lietuvos studento pažymėjimu (LSP) susijusiais klausimais, dokumentų rengimą, Centrinio biuro darbo sąlygų užtikrinimą, registrų ir korespondencijos tvarkymą
Administratorė/LSP koordinatorė
Aurelija Cicilionytė
Tel. +370 679 93 913
admin@vusa.lt / lsp@vusa.lt
Atsakinga už renginių organizavimą ir organizacinės srities koordinavimą VU SA padaliniuose
Organizacinės srities koordinatorė
Violeta Makačinaitė
Tel. +370 605 48 582
org@vusa.lt
Atsakingas už organizacijos planavimo proceso koordinavimą ir veiklos plano įgyvendinimo stebėseną
Planavimo proceso koordinatorius
Ignas Gaižiūnas
Tel. +370 615 75 462
planavimai@vusa.lt
Atsakinga už programų, klubų ir projektų veiklą
Programų, klubų ir projektų koordinatorė
Lina Malaiškaitė
Tel. +370 615 63 544
programos@vusa.lt
Atsakingas už informacinių technologijų infrastruktūros priežiūrą
Informacinių technologijų koordinatorius
Mindaugas Taločka
Tel. +370 607 22 078
it@vusa.lt