VU SA Revizijos komisija

Irmantas Mikulėnas (komisijos pirmininkas)
Padaliniai: CHGF, CB, EVAF
+370 627 445 89
irmantas.mikulenas@vusa.lt

Danielė Ruminaitė
Padaliniai: IF, KnF, KF
+370 621 625 40
daniele.ruminaite@vusa.lt

Emilija Zakaitė
Padaliniai: FF, MF, TSPMI
+370 606 454 12
emilija.zakaite@vusa.lt

Karolina Ustilo
Padaliniai: TF, MIF, FilF
+370 676 670 54
karolina.ustilo@vusa.lt

Gabrielė Gedutytė
Padaliniai: FsF, GMC, VM
+370 692 548 86
gabriele.gedutyte@vusa.lt